لوگوی سانیر

موتور دریایی (Baudouin)

مدل 12M33.2
Duty HP KW RPM
Continuous [P1] 1300 956 1600
Continuous [P1] 1300 956 1800
Continuous [P1] 1400 1029 1800
Heavy Duty [P2] 1500 1103 1800

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 12V @ 90°
کورس و قطر سیلندر (mm) 150x185
حجم موتور (L) 39.20
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
دور آرام (RPM) 650
فلایویل هوزینگ SAE 0
فلایویل "18 SAE

سطح آلایندگی

IMO II

لطفاً برای اطلاعات بیشتر با سانیر تماس بگیرید.