لوگوی سانیر

موتور دیزل زمینی (دور ثابت) (Baudouin)

مدل 6M26
kWe PRP kVA COP kWm COP Hz COP Model
400 400 370 50 6M26G2D0/5
450.4 450 409 60 6M26G2D0/6

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 6
کورس و قطر سیلندر (mm) 150x150
حجم موتور (L) 15.9
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
دور نامی (RPM) 1800/ 1500