لوگوی سانیر

BAUDOUIN POWERKIT VARIABLE SPEED

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر)

موتورهای با سرعت متغیر بادوین استحکام، دوام و نگهداری آسان خود را از میراث دریایی بادوین می گیرند. آنها برای طیف متنوعی از کاربردهای صنعتی مانند کشاورزی، مجموعه موتور پمپ ها، اطفاء حریق، پمپ های لایروبی کامل شده اند و با تحمل بالای خود نسبت به کیفیت سوخت برای استفاده حتی در دورافتاده ترین مناطق در سراسر جهان ایده آل هستند.

4M06

kWM: 30-58

RPM: 1500-1800

4M10

kWM: 59-61

RPM: 800-2300

6M11

kWm: 150-180

RPM: 1500-2200

4M11

kWm: 60-118

RPM: 1500-2200

6M16

kWm: Up to 255

RPM: 1500-2200

6M21

kWm: Up to 370

RPM: 1500-2200