لوگوی سانیر

موتور دیزل زمینی (دور ثابت) (Baudouin)

مدل 16M55
Model Gross Engine Output (kWm) Typical Generator Output (kWm) RPM(kWm)
DCP PRP ESP
Engine Model DCP PRP ESP kWe kVA kWe kVA kWe kVA Datasheet
16M55G3000/5 2500 2500 2750 2250 2813 2250 2813 2500 3125 1500 Download
16M55G3300/5 2646 2646 2900 2400 3000 2400 3000 2650 3313 1500 Download
16M55G3750/5 2900 2900 3300 2600 3250 2600 3250 3000 3750 1500 Download
16M55G4000/5^ 3300 3600 3000 3750 3300 4125 1500 Download
16M55G2640/6 2710 2710 2960 2400 3000 2400 3000 2640 3300 1800 Download
16M55G2800/6 2870 2870 3150 2560 3200 2560 3200 2800 3500 1800 Download
16M55G3000/6 2930 2930 3350 2640 3300 2640 3300 3000 3750 1800 Download
16M55G3300/6^ 3300 3600 3000 3750 3300 4125 1800 Download

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 16
کورس و قطر سیلندر (mm) 180x215
حجم موتور (L) 87.5
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
دور نامی (RPM) 1500/1800