لوگوی سانیر

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)

مدل 8.1LNA
Gross Engine Output Typical Engine output
ESP (kWm) PRP (kWm) COP (kWm) ESP (kWe) ESP (kVA) PRP (kWe) PRP (kVA)
NG 50Hz 74 67 47 65 82 59 74
NG 60Hz 100 88 62 87 109 76 95
LPG 50Hz 74 67 47 65 82 59 74
LPG 60Hz 100 88 62 87 109 76 95

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 6
سیستم تنفس موتور تنفس طبیعی
سیستم احتراق جرقه ای (شمع)
سیستم خنک کننده آب خنک
حجم موتور (L) 8.1L
کورس و قطر سیلندر (mm) 111x139
نوع سوخت گاز طبیعی / پروپان / دو سوخت
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
وزن خشک 750KG