لوگوی سانیر

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)

مدل 10NA
Gross Engine Output Typical Engine output
ESP (kWm) PRP (kWm) COP (kWm) ESP (kWe) ESP (kVA) PRP (kWe) PRP (kVA)
NG 50Hz 102 102 71 87 108 87 108
NG 60Hz 120 120 84 99 124 99 124
LPG 50Hz 111 111 78 95 119 95 119
LPG 60Hz 133 133 93 111 139 111 139

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 6
سیستم تنفس موتور تنفس طبیعی
سیستم احتراق جرقه ای (شمع)
سیستم خنک کننده آب خنک
حجم موتور (L) 9.7L
کورس و قطر سیلندر (mm) 126x130
نوع سوخت گاز طبیعی / پروپان / دو سوخت
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
وزن خشک 970KG