لوگوی سانیر

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)

مدل 2.4LNA
Gross Engine Output Typical Engine output
ESP (kWm) ESP (kWe) ESP (kVA)
NG 50Hz 26 23 28
NG 60Hz 32 27 34
LPG 50Hz 29 25 32
LPG 60Hz 35 30 37

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 1-4
سیستم تنفس موتور تنفس طبیعی
سیستم احتراق جرقه ای (شمع)
سیستم خنک کننده آب خنک
حجم موتور (L) 2.351
نسبت تراکم 9.5:1
کورس و قطر سیلندر (mm) 86.5x100
نوع سوخت گاز طبیعی / پروپان / دو سوخت
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
وزن خشک 136kg