لوگوی سانیر

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)

مدل 22LT
Gross Engine Output Typical Engine output
ESP (kWm) PRP (kWm) COP (kWm) ESP (kWe) ESP (kVA) PRP (kWe) PRP (kVA)
NG 50Hz 397 340 238 360 450 299 374
NG 60Hz 510 434 304 455 569 375 468
LPG 50Hz 276 235 165 240 300 202 252
LPG 60Hz 352 299 209 299 373 249 312

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 12
سیستم تنفس موتور تنفس طبیعی
سیستم احتراق جرقه ای (شمع)
سیستم خنک کننده آب خنک
حجم موتور (L) 22L
کورس و قطر سیلندر (mm) 128x142
نوع سوخت گاز طبیعی / پروپان / دو سوخت
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
وزن خشک TBC