لوگوی سانیر

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)

مدل 4.5LNA
Gross Engine Output Typical Engine output
ESP (kWm) PRP (kWm) COP (kWm) ESP (kWe) ESP (kVA) PRP (kWe) PRP (kVA)
NG 50Hz 44 44 31 40 50 40 50
NG 60Hz 50 50 35 45 56 45 56
LPG 50Hz 47 47 33 43 53 43 53
LPG 60Hz 49 49 34 44 55 44 55

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 4
سیستم تنفس موتور تنفس طبیعی
سیستم احتراق جرقه ای (شمع)
سیستم خنک کننده آب خنک
حجم موتور (L) 4.5L
کورس و قطر سیلندر (mm) 105x130
نوع سوخت گاز طبیعی / پروپان / دو سوخت
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
وزن خشک 500KG