لوگوی سانیر

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)

مدل 4X
Gross Engine Output Typical Engine output
ESP (kWm) PRP (kWm) COP (kWm) ESP (kWe) ESP (kVA) PRP (kWe) PRP (kVA)
NG 50Hz 48 43 30 43 53 38 48
NG 60Hz 58 52 37 50 63 45 56
LPG 50Hz 51 46 32 45 56 40 50
LPG 60Hz 61 55 39 53 66 48 59

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر V-6
سیستم تنفس موتور تنفس طبیعی
سیستم احتراق جرقه ای (شمع)
سیستم خنک کننده آب خنک
حجم موتور (L) 4.3L
نسبت تراکم 9.8:1
کورس و قطر سیلندر (mm) 101.6x88.4
نوع سوخت گاز طبیعی / پروپان / دو سوخت
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
وزن خشک 195kg