لوگوی سانیر

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)

مدل 5.7LNA
Gross Engine Output Typical Engine output
ESP (kWm) PRP (kWm) COP (kWm) ESP (kWe) ESP (kVA) PRP (kWe) PRP (kVA)
NG 50Hz 65 59 41 58 73 52 65
NG 60Hz 64 70 49 56 70 62 77
LPG 50Hz 70 63 44 63 79 57 71
LPG 60Hz 84 75 53 75 94 67 83

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر V-8
سیستم تنفس موتور تنفس طبیعی
سیستم احتراق جرقه ای (شمع)
سیستم خنک کننده آب خنک
حجم موتور (L) 5.7L
نسبت تراکم 9.4:1
کورس و قطر سیلندر (mm) 101.6x88.4
نوع سوخت گاز طبیعی / پروپان / دو سوخت
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
وزن خشک 196kg