لوگوی سانیر

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Rich Burn)

مدل 8.8LNA
Gross Engine Output Typical Engine output
ESP (kWm) PRP (kWm) COP (kWm) ESP (kWe) ESP (kVA) PRP (kWe) PRP (kVA)
NG 50Hz 101 91 64 90 112 80 100
NG 60Hz 121 109 76 106 132 95 118
LPG 50Hz 115 103 72 102 128 92 115
LPG 60Hz 138 124 87 121 152 109 136

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر V-8
سیستم تنفس موتور تنفس طبیعی
سیستم احتراق جرقه ای (شمع)
سیستم خنک کننده آب خنک
حجم موتور (L) 8.8L
نسبت تراکم 10:1
کورس و قطر سیلندر (mm) 110.5x 114.3
نوع سوخت گاز طبیعی / پروپان / دوگانه سوز
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
وزن خشک 307kg