لوگوی سانیر

موتور دیزل زمینی (دور ثابت) (Baudouin)

مدل 6M11
kWe PRP kVA ESP kWm ESP Hz Old Model Model
104 145 132 50 6M11G150/5 6M11G2D0/S
108 150 140 50 6M11G150/5
120 165 152 50 6M11G165/5 6M11G4D0/S
100 138 132 60 6M11G110/6
120 165 152 60 6M11G150/5 6M11G2D0/S
120 170 158 60 6M11G135/6
145 200 180 60 6M11G165/5 6M11G4D0/S
kWe PRP kVA COP kWm COP Hz COP Model
120 125 117 50 6M11G2D0/5
120 140 132 60 6M11G2D0/6

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 6
کورس و قطر سیلندر (mm) 105x130
حجم موتور (L) 6.75
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
دور نامی (RPM) 1500/1800