لوگوی سانیر

معرفی وگ (WEG)

شرکت برزیلی ‎WEG‏ که نامش را از ابتدای نام بنیان گذارانش اخذ کرده، در سال ۱۹۶1 تاسیس و فعالیت خود را با تولید الکتروموتورهایی آغاز نمود که در ایران نیز مورد استقبال قرار گرفتند.

 توسعه کار با تولید قطعات، سیستم های الکتریکی، اتوماسیون و گسترش سایت های تولیدی در کشورهای دیگر انجام پذیرفت که هم اکنون نیز ادامه دارد.

ورود به تولید ژنراتور، WEG‏ را در ردیف یکی از بزرگترین تولید کنندگان این صنعت قرار داد و تنوع کاربری و گستره دامنه توانی آن به نحو چشمگیری ‎WEG‏ را از رقبا متمایز می نماید.

محصولات وگ (WEG)

G Plus Line - GTA

AG10 Line

گواهی نامه های دریافت شده ژنراتورهای وگ (WEG)