لوگوی سانیر

ژنراتورهای وگ

سری AG10

ژنراتور قابل اطمینان و با کارایی بالا که می تواند در کاربردهای مختلف کار کند و با حداکثر کارایی برای مشتری برق تولید کند. خط آلترناتورهای AG10 یک مقرون به صرفه عالی، مفهوم نگهداری ساده و عملکرد عالی در هنگام کار مداوم، برق اولیه یا آماده به کار ارائه می دهد.

Leads Model Temp Class B S1 Class F S1 Class H S1 Class H S2 Class H S2 Datasheet
Rise/duty 40 Deg C 40 Deg C 40 Deg C 40 Deg C 27 Deg C
12 250SI10AI KVA 168 192 210 230 240 Download
KW 134 154 168 184 192
12 250SI20AI KVA 200 229 250 260 277 Download
KW 160 183 200 208 222
12 250MI00AI KVA 220 252 275 291 300 Download
KW 176 202 220 233 240
12 250MI10AI KVA 260 298 325 340 350 Download
KW 208 238 260 272 280
12 250MI20AI KVA 288 330 360 365 370 Download
KW 230 264 288 292 296
12 280MI20AI KVA 328 376 410 450 470 Download
KW 262 301 328 360 376
12 280MI30AI KVA 360 412 450 480 500 Download
KW 288 330 360 384 400
12 280MI40AI KVA 400 458 500 548 571 Download
KW 320 367 400 438 457
12 315MI10AI KVA 440 504 550 590 610 Download
KW 352 403 440 472 488
12 315MI15AI KVA 480 550 600 650 685 Download
KW 384 440 480 520 548
12 315MI20AI KVA 520 596 650 715 740 Download
KW 416 477 520 572 592
12 315MI30AI KVA 600 687 750 822 856 Download
KW 480 550 600 657 685
12 315MI40AI KVA 664 761 830 890 920 Download
KW 531 609 664 712 736
12 355MI70AI KVA 880 1008 1100 1150 1200 Download
KW 704 806 880 920 960
12 355MI80AI KVA 1040 1191 1300 1400 1450 Download
KW 832 953 1040 1120 1160
12 355MI90AI KVA 1184 1356 1480 1600 1650 Download
KW 947 1085 1184 1280 1320
6 355MI90EI KVA 1200 1375 1500 1600 1650 Download
KW 960 1100 1200 1280 1320
6 400MI80HI KVA 1240 1421 1550 1615 1660 Download
KW 992 1137 1240 1292 1328
6 400MI85HI KVA 1320 1512 1650 1720 1800 Download
KW 1056 1210 1320 1376 1440
6 400MI90HI KVA 1400 1604 1750 1900 1950 Download
KW 1120 1283 1400 1520 1560