لوگوی سانیر
موتورهای دیزل دو زمانه و موتورهای چهار زمانه

موتورهای دیزل دو زمانه و موتورهای چهار زمانه

اين موتورها را به دسته کلي موتور چهارزمانه و موتورهاي دوزمانه مي‌توان تقسيم کرد. اصول کاري اين موتورها مشابه است. ليکن نحوه عمل آنها به علت تفاوت‌هاي ساختاري اندکي متفاوت است.

موتور چهارزمانه :

اين موتورها در واقع همان موتورهايي هستند که توسط اتو اختراع شدند و وجه تسميه آنها اينست که اين موتورها براي هر انفجار (مرحله تبديل انرژي سوخت به انرژي مکانيکي) مي‌بايست چهار مرحله مکش ، تراکم ، انفجار و تخليه را انجام دهند.

موتورهاي دوزمانه :

مخترعين هم عصر اتو اعتقاد داشتند که وجود تنها يک مرحله توان در دو دور چرخش موتور ، زيان بزرگي است. بنابراين توجه خود را به موتوري معطوف کردند که در هر دور چرخش داراي يک انفجار بود. اين کار با ترکيب کردن مراحل انفجار و دم و بازدم به عنوان يک مرحله و ترکيب تخليه و تراکم به عنوان مرحله بعدي صورت مي‌گيرد.

موتورهاي ديزل دو زمانه چگونه کار مي کند؟

مقاله ي موتورهاي ديزل چگونه کار مي کند توضيحي در مورد موتور هاي چهار زمانه است که عموما در خودروها و ماشين هاي باربري يافت مي شود.مقاله موتور هاي ديزل دو زمانه چگونه کار مي کند ،توضيحي در مورد موتور هاي کوچک دو زمانه است که در چيزهايي شبيه اره موتوري،موتور سيکلت هاي کوچک وجت اسکي ها يافت مي شود.ترکيب تکنولوژي موتور ديزل با موتور ديزل دو زمانه غالبا نتيجه ي مطلوبي را در موتورهاي ديزل بزرگ جثه که در لوکوموتيو،کشتي هاي بزرگ و مولدهاي برق يافت مي شود بوجود آورده است.

در اين مقاله،ما توضيحي در مورد تکنولوژي موتورهاي ديزل دوزمانه خواهيم داشت و درمورد موتورهاي بزرگ جثه اي که از اين تکنولوژي استفاده مي کنند، خواهيم آموخت.

نحوه ي کار چرخه

اگر شما مقاله ي موتورهاي دوزمانه چگونه کار مي کنند را خوانده باشيد ، فرا مي گيريد که يک تفاوت بزرگ بين موتورهاي دوزمانه و چهارزمانه در مقدار قدرتی است که موتور مي تواند توليد کند.

شمع درموتور دو زمانه دوبارجرقه مي زند،هر کدام در هرچرخش ميل لنگ،اما در موتور چهار زمانه يکبارجرقه در هر دو چرخش ميل لنگ زده مي شود.اين بدين معني است که موتور دوزمانه پتانسيل توليد قدرت دوبرابرازموتورچهارزمانه ي هم اندازه ي خود را داراست. 

مقاله ي موتور دوزمانه ،چرخه ي موتورگازوئيلي را نيز توضيح مي دهد،که گاز و هوا مخلوط و با هم فشرده مي شوند،که واقعا به طور کامل با نحوه ي کار موتور دوزمانه در تطابق نيست.مسئله اين است که مقداري از سوخت سوزانده نشده که هر بار از سيلندر خارج مي شود دوباره براي مخلوط هوا-سوخت مورد استفاده قرار گيرد.(برای جزئيات موتورهاي دوزمانه چگونه کار مي کنند را ببينيد)

به نظر مي رسد که رويه ديزل ، که در آن هوا به تنهايي فشرده مي شود و سپس سوخت را مستقيما درون هواي فشرده تزريق مي کنند، خيلي بهتر با چرخه دو زمانه سازگاري داشته باشد.

از اين رو بسياري از توليد کنندگان موتورهای ديزل  بزرگ از اين رويه براي توليد موتورهايي با قدرت بالا استفاده مي کنند.