Menu
sunirco-office

شرکت سانیر عضو گروه هلدینگ توسعه سرمایه گذاری پایدار با قریب به ۴۰ سال تجربه کاری در ایران می باشد. هلدینگ، یک شرکت خصوصی خانوادگی می باشد که شرکت های زیر مجموعه فعال در زمینه های صنعت، خرده فروشی و مشاوره را راهبری می کند. با اتکا به تجربیات مهندسی و بازرگانی، سانیر موفق به ایجاد تیم منحصر بفردی از افراد متخصص گردیده که نیازمندی های شما را به مشاوره، مهندسی، یافتن منابع، تهیه و تامین، نصب و راه اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش را در زمینه های کاری مشخص، برآورده می نمایند.