لوگوی سانیر
موتور دیزل زمینی (دور ثابت) بادوین مدل 4M10

موتور دیزل زمینی (دور ثابت) بادوین مدل 4M10

موتور دیزل زمینی (دور ثابت) (Baudouin) مدل 4M10 موتور دیزلی بادوین 4M10 یک واحد تولید برق میان رده است که برای ...