لوگوی سانیر

خدمات پس از فروش

دغدغه اغلب مشتریان این است که پس از خرید یک محصول، مخصوصاً از نوع صنعتی، درصورت برخورد به مشکلات فنی و یا نیاز به پشتیبانی و قطعات یدکی، آیا می توانند روی فروشنده حساب واقعی باز کنند؟! متاسفانه هستند فروشندگانی که از دادن هیچ قول و مساعدتی در کلام مضایقه نمی کنند، ولی در زمان نیاز به ارائه خدمات پشیتبانی، به بهانه های مختلف از آن شانه خالی می کنند.

فرهنگ سازمانی سانیر همواره بر ارائه آنچه واقعاً در عمل میسر می باشد استوار است، و در رزومه سانیر، مشتری ناراضی از خرید و خدمات پس از فروش وجود ندارد. قطعاً در مواقعی، نیاز است تا دلیل رخداد آن دسته از عیوب که ناشی از سرویس و نگهداری و کاربری نادرست بوده، به مصرف کننده توضیح داده شود و این مهم به بهترین شکل و با آموزش مناسب انجام می گیرد.

سرویس های وارانتی، با رعایت شرایطی که از قبل به مشتریان اعلام شده است، به بهترین شیوه و بر مبنای دستورالعمل های شرکتهای مادر و پروسه های سانیر انجام می گیرد. خدمات سانیر چه در دوره وارانتی و چه بعد از آن، در برگیرنده دامنه وسیعی از فعالیت ها از جمله موارد زیر می باشد:

  • مشاوره های مرتبط با جانمایی و نصب دستگاهها
  • خدمات راه اندازی، تست و آموزش کاربری
  • سرویس، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
  • عیب یابی مکانیکی و الکترونیکی (دیاگ)
  • تعمیرات جزئی و تعمیرات اساسی (اورهال)
  • تامین قطعات یدکی اصلی

 

هسته اصلی کسب و کار سانیر بر رضایتمندی مشتریان بنا شده است. تمام تلاش ما در جهت تامین محصولات درجه یک و ارائه خدمات از زمان خرید تا پس از تحویل آن به مشتریان می باشد.