لوگوی سانیر

موتور دریایی (Baudouin)

مدل 12M26.2
Duty HP KW RPM
Continuous [P1] 900 662 1800
Continuous [P1] 1000 736 1800
Heavy Duty [P2] 1100 809 1900
Heavy Duty [P2] 1200 883 1950

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 12V @ 90
کورس و قطر سیلندر (mm) 150x150
حجم موتور (L) 31.80
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
دور آرام (RPM) 700
فلایویل هوزینگ SAE 0
فلایویل "18 SAE

سطح آلایندگی

IMO II, CCNR II, CE97/68 IIIA

لطفاً برای اطلاعات بیشتر با سانیر تماس بگیرید.